Nasza Fundacja

Dane finansowe

Trzymamy rękę na pulsie i starannie notujemy nasze wydatki, które publikujemy w sprawozdaniach finansowych.

Dbamy o transparentność

Sprawozdania finansowe

Wierzymy, że zaufanie do fundacji jest podstawowym warunkiem skutecznego pomagania. Przejrzystość naszej pracy i transparentność wobec darczyńców cenimy sobie ponad wszystko.

Tutaj znajdziesz wszystkie sprawozdania z działalności fundacji:

Sprawozdanie 2022

Dziękujemy za Wasze wsparcie

Nasze najważniejsze koszty: