Polityka prywatności fundacji Sterczące Uszy

Drodzy Sympatycy Fundacji!

Robimy wszystko, aby nasze działania były transparentne i przejrzyste. W celu dostarczenia opieki, adopcji i wsparcia naszym podopiecznym potrzebne są nam Twoje dane osobowe. Chcemy je chronić i dlatego wdrożyłyśmy Politykę prywatności i plików cookies. Polityka ta wyjaśnia w jakim celu potrzebujemy Twoich danych, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa dotyczące Twoich danych.

W razie pytań lub wątpliwości możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: fundacjasterczaceuszy@gmail.com.

Zapewniamy Cię, że wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne gwarantują wysoki standard ochrony Twoich danych osobowych. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania poniższej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Sterczące Uszy, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, 62-030 Luboń.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz, jakie dokumenty wypełniasz lub w jaki sposób przekazujesz nam swoje darowizny.

Przekazujesz nam darowiznę.

- Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, pseudonim, płeć, email, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), telefon, datę urodzenia, numer konta bankowego, kwotę i informacje o przekazanej nam przez Ciebie darowiźnie.

- Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam darowiznę poprzez konto bankowe lub w formularzu przekazu pocztowego. Dane osobowe zbieramy na podstawie danych z przelewów bankowych, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej, jeśli przekazujesz nam darowiznę przekazem.

Wyraziłeś zgodę na przekazanie nam Twoich danych na formularzu PIT przekazując nam 1,5% swojego podatku dochodowego.

- Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego, kwotę oraz inne informacje o przekazanym 1,5% podatku, a także: imię, drugie imię, nazwisko, płeć i adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj) Twojego małżonka, jeżeli rozliczasz się razem z nim, oraz dane Urzędu Skarbowego, w którym rozliczasz PIT.

- Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam 1,5% podatku, podając swoje dane w formularzu PIT-OP. Dane te pozyskujemy na podstawie przekazanych nam informacji z Ministerstwa Finansów.

Wysyłasz zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

- Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, adres e-mail.

- Wpisujesz je sam/(a) w formularzu kontaktowym.

Prosisz o kod promocyjny na rejestracje chipa.

- Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, adres e-mail.

- Wpisujesz je sam/(a) w formularzu kontaktowym.

Zostawiasz swoją opinię.

- Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, dane konta z mediów społecznościowych(jeśli je podałeś).

- Wpisujesz je sam/(a) w Google lub na platformach społecznościowych typu Facebook lub Instagram.

Dziękujemy Tobie za okazane wsparcie.

- Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, bądz instytucji, link do strony internetowej lub do mediów społecznościowych, adres e-mail.

- Podajesz je przy współpracy czy wolontariacie na rzecz Fundacji lub poprzez media społecznościowe typu Facebook lub Instagram.

Przystępujesz do procesu adopcyjnego lub bycia domem tymczasowym.

- Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, pseudonim, płeć, e-mail, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), telefon, datę urodzenia, PESEL, informację o liczbie i wieku domowników.

- Wpisujesz je sam/(a) w ankiecie przedadopcyjnej, ankiecie o bycie domem tymczasowym, umowie adopcyjnej i umowie o zostaniu domem tymczasowym.

Informacje pozyskujemy również, kiedy dzielisz się nimi z nami podczas spotkań, rozmów telefonicznych, korespondując z nami mailowo, za pomocą naszej strony lub konta w mediach społecznościowych i w sposób tradycyjny.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

- realizacji dokonywanych przez darczyńców darowizn na rzecz FundacjiSterczące Uszy, w tym darowizn finansowych, tradycyjnych przelewów bankowych, jak również zbiórek za pośrednictwem portalu Facebook i strony ratujemyzwierzaki.pl, a także odpisów 1,5% podatku oraz przekazów pocztowych,

- realizacji procesu przekazywanych przez Darczyńców darowizn rzeczowych oraz usług, w zakresie niezbędnym do obsługi procesu księgowego i podatkowego w związku z dokonywanymi darowiznami lub świadczonymi usługami,

- prowadzenia z Tobą komunikacji, odnośnie adopcji czy bycia domem tymczasowym, współpracy, wpłat, darowizn rzeczowych, wysyłania zapytań o psa, prośby o kod promocyjny na rejestrację chipa lub zapraszania na wydarzenia organizowane przez Fundacje Sterczące Uszy,

- pokazania opinii o Fundacji Sterczące Uszy i umieszczania podziękowań na naszej stronie internetowej,

- wszelkich działań poprzez media społecznościowe, które mają na celu poprawę warunków i przyspieszenie adopcji i opieki dla naszych podopiecznych,

- zebrania informacji niezbędnych do przystąpienia do procesu adopcyjnego i bycia domem tymczasowym,

- kompletowania umów i niezbędnych oświadczeń przy adopcji i o bycie domem tymczasowym,

- w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnych zobowiązań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- marketingu własnych działań, badania rynku i demograficznych oraz zachowań i preferencji osób korzystających z naszej strony, a także prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony, do personalizacji jej zawartości oraz zapewnienia sprawnego działania,

- w celach statystycznych, aby optymalizować przyszłe działania związane z prowadzeniem strony internetowej.

Na jakiej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

- Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej również: ”RODO”) - w przypadku przetwarzania Twoich danych w określonych kanałach komunikacji z Tobą, a także w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie nam Twoich danych osobowych, gdy przekazałeś Fundacji Sterczące Uszy darowiznę w drodze 1,5% podatku dochodowego (zgoda jest umieszczona na formularzu PIT-OP),

- Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowa adopcji, bycia domem tymczasowym darowizny rzeczowej czy pieniężnej) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji Sterczące Uszy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie obowiązków względem organu nadzorującego, czy też w celu wywiązania się z obowiązków wynikających między innymi z ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy przepisów podatkowych, jak również realizacji statutu Fundacji Sterczące Uszy.

- Na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego - w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych (np. wysyłka komunikacji papierowej do Darczyńców), prowadzenie komunikacji z Tobą oraz zapewnienia sprawnego działania strony internetowej Fundacji Sterczące Uszy.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą działacze i wolontariusze Fundacji Sterczące Uszy odpowiadający za bieżące akcje i opiekę nad zwierzętami lub odpowiedzialni za usprawnianie jej działań, a także za przeprowadzenie i pomoc przy Twojej procedurze adopcyjnej i o bycie domem tymczasowym. Twoje dane osobowe możemy przekazywać także naszym księgowym.

Okres przetwarzania danych osobowych:

- w przypadku adopcji zwierzęcia do czasu zgłoszenia przez adoptującego zgonu zwierzęcia lecz nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia procedury adopcyjnej,

- w przypadku gdy nie dojdzie do adopcji - Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procedury adopcyjnej,

- w przypadku przekazania nam darowizny (samodzielnie czy jako 1,5% podatku) Twoje dane osobowe przetwarzamy odpowiednio i w niezbędnym zakresie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ordynacji podatkowej, Ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego (termin przedawnienia roszczeń),

- w przypadku korespondencji mailowej czy standardowej droga pocztową oraz w przypadku zamieszczenia opinii czy podziękowań, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub też zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

Jakie są Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych?

- Prawo dostępu do danych - przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, w tym otrzymania ich kopii, oraz uzyskania poszczególnych informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO.

- Prawo żądania sprostowania danych - przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania czy uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO.

- Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania lub nie występują inne przesłanki uniemożliwiające realizację żądania, na podstawie art. 17 RODO.

- Prawo ograniczenia przetwarzania danych - przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

- Prawo do przenoszenia danych - przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO.

- Prawo wniesienia sprzeciwu - przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO.

- Prawo wycofania zgody - przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formularzach czy do prowadzenia z Tobą komunikacji, odnośnie adopcji czy bycia domem tymczasowym, współpracy, wpłat, darowizn rzeczowych, wysyłania zapytań o psa, prośby o kod promocyjny na rejestrację chipa lub zapraszania na wydarzenia organizowane przez Fundacje Sterczące Uszy. Usunięcie danych nastąpi automatycznie po wysłaniu na maila fundacjasterczaceuszy@gmail.comprośby o wycofanie zgody. Musisz jednak pamiętać, że wycofanie zgody w tym zakresie oznacza jedynie usunięcie Twoich danych przetwarzanych przez nas w tym celu, jednak ponieważ adoptowałeś zwierzę lub przekazałeś nam darowiznę to mogą ciążyć na nas obowiązki prawne, na podstawie których musimy przetwarzać Twoje dane także po wycofaniu przez Ciebie zgody. Jest tak, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w przypadku adopcji czy przekazania nam darowizny jest łącząca nas umowa adopcyjna lub darowizny, a także ciążące na FundacjiSterczące Uszy obowiązki prawne. W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami na mailafundacjasterczaceuszy@gmail.com.

Do kogo zgłaszać zastrzeżenia w zakresie ochrony danych?

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami za pomocą adresu e-mail: fundacjasterczaceuszy@gmail.com. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dlaczego prosimy o Twoje dane?

Podanie przez Adoptującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja procesu adopcji czy bycia domem tymczasowym. Wyrażenie zgody na przekazanie Fundacji Sterczące Uszy Twoich danych osobowych podanych na formularzu PIT-OP w związku z przekazaniem 1,5% podatku dochodowego jest dobrowolne i nie jest niezbędne do przekazania nam 1,5% podatku. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer fundacji Sterczące Uszy i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji Sterczące Uszy. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej: www.sterczaceuszy.pl mogą przestać być dostępne.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji z jej korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk (poprzez wykorzystanie Google Analytics 4), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.